گودرزی : از ورزش بانوان حمایت می کنیم

وزیر ورزش و جوانان بر لزوم دست برداشتن از تعصب‌های کورکورانه در مورد ورزش بانوان تاکید کرد.به گزارش تسنیم، مراسم اختتامیه اولین همایش ملی ورزش برای همه، عصر امروز (پنجشنبه) در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران برگزار شد. محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان در این مراسم اظهار داشت: این همایش باعث ایجاد فضایی برای توسعه ورزش همگانی خواهد شد. در مجموع تا موضوعی به صورت گفتمان در جامعه در نیاید توجهی به آن نخواهد شد. در واقع گفتمان باعث توجه به یک موضوع و رونق آن می‌شود.وی ادامه داد: یکی از اولویت‌های جدی دولت یازدهم ورزش به عنوان یکی از مناسبات اجتماعی برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی است. اگر ورزش به عنوان عمل خیر در جامعه توسعه پیدا کند، آسیب‌هایی مثل اعتیاد کم خواهد شد. در واقع اعتیاد جای خالی ورزش در جامعه را پر می‌کند.وزیر ورزش و جوانان گفت: ورزش حفظ منافع پایدار و در حقیقت حفظ منابع باکیفیت است تا مردم زندگی بدون درد و راحتی داشته باشند. اگر ما به توسعه پایدار اعتقاد داریم باید به ورزش همگانی توجه کنیم.وی در مورد اهمیت ورزش بانوان نیز گفت: مادران آینده سلامت نسل آینده را تضمین می‌کنند بانوان باید شرایطی داشته باشند تا بتوانند ورزش کنند. باید سهم ویژه‌ای در این مورد داشته باشند به همین خاطر باید از یکسری تعصب‌های کورکورانه و حتی غیرشرعی دست برداشت.گودرزی تصریح کرد: اوقات فراغت اگر به صورت غنی پر شود خود را به صورت دیگری نشان خواهد داد. ورزش اهمیت زیادی در این زمینه دارد. اثر ورزش قهرمانی برای همه انکارنشدنی است و ورزش قهرمانی زاینده ورزش همگانی است.وزیر ورزش و جوانان گفت: سال گذشته ۱۰ درصد اعتبارات وزارت ورزش به ورزش همگانی اختصاص یافت که این رقم به ۳۰ درصد هم رسید. ورزش قهرمانی شاید جذابیت بیشتری داشته باشد ولی ما باید به سمتی برویم که خانواده‌ها به ورزش به چشم یکی از ملزومات زندگی نگاه کنند.وی در پایان گفت: بهتر است به جای واژه ورزش همگانی از ترجمان آن یعنی ورزش برای همه استفاده کنیم.

Source: جدیدترین اخبار ورزشی

سقف کاذبپایان نامه مدیریتپمپ صنعتیاسکلت فلزی